Vattuniemi, Hèlsinki

divendres, 21 de març de 2008

MÄMMI FOR EASTER, MENJAR-SE PER SETMANA SANTA EN FINLANDIAEs creu que Mämmi és un equivalent al pa jueu tradicional.
Mämmi is thought to be an equivalent to the traditional Jewish bread.

El més vell i sens dubte el plat finlandès tradicional més inusual és mämmi, unes farinetes marrons fosques feien d'aigua i endolcien malt de sègol. Es cou en un forn lent en caixa de cartró fets assemblar-se a les cistelles de birchbark. Avui dia mämmi són unes postres servides amb crema|nata i sucre, però originalment solia ser una provisió Lenten, menjat fred|refredat com a tal o extensió sobre una llesca de pa.

The oldest and no doubt the most unusual traditional Finnish dish is mämmi, a dark brown porridge made of water and sweetened rye malt. It is baked in a slow oven in cardboard boxes made to look like birchbark baskets. Nowadays mämmi is a dessert served with cream and sugar, but originally it used to be a Lenten provision, eaten cold as such or spread on top of a slice of bread.Mämmi - Wikipedia, the free encyclopedia


Text by Sirpa Karjalainen in "Virtual Finland" tells about MÄMMI:

Farinetes de Malt cuites de forns un finès Pasqua Tractar
Oven-baked Malt Porridge a Finnish Easter Treat

 Molt temps, mämmi de Pasqua romàs una delicadesa especial de finlandesos sud-oest, fins d'hora aquest segle l'art de fer extensió de mämmi a escala nacional, gràcies a escoles d'homemaking rurals, societats agrícoles i llibres de cuina. La independència de Finlàndia el 1917 inspirava una recerca vigorosa de símbols típicament finlandesos. Mämmi, un plat folklòric finlandès vell d'edat, genuí, s'acceptava com un. Avui dia és un producte estacional per a les fleques. Les baralles|files de caixes que s'assemblen a les cistelles d'escorça|lladruc de bedolls i omplertes de mämmi apareixen a les botigues|provisions alimentàries gairebé tan aviat com Nadal s'acabi.

For a long time, Easter mämmi remained a special delicacy of southwestern Finns, until early this century the art of making mämmi spread nationwide, thanks to rural homemaking schools, agricultural societies and cookery books. Finland's independence in 1917 inspired a vigorous search for typically Finnish symbols. Mämmi, an age-old, genuine Finnish folk dish, was accepted as one. Nowadays it is a seasonal product for the bakeries. Rows of boxes resembling birch bark baskets and filled with mämmi appear in the food stores almost as soon as Christmas is over.