Els grans vaixells passen la nostra casa

dissabte, 4 d’octubre de 2014

Museu Amos Anderson ahir

La Moreneta de Montserrat, des dels anys de 1500






Cançó de bressol






Kärpästen herra   -   El senyor de les mosques